Theaterworkshops

Drama in het primair onderwijs – de basisschool – is een vak waarbij er door middel  van ervaringsgericht onderwijs een aantal sociale en persoonlijkheidsvormende vaardigheden worden ontwikkeld. Deze vaardigheden zijn erop gericht het opgroeiende kind te laten functioneren in een sociale omgeving, oftewel: het leren omgaan met anderen. Dat is de voornaamste reden waarom we in het basisonderwijs drama geven.

Gabri Wijnakker geeft theaterworkshops voor het primair en voortgezet onderwijs. De workshops zijn leerzaam en worden afgestemd op elke leeftijd. Zo bieden we theater voor groep 1 van de basisschool tot volwassen.