Theaterlessen voor leerkrachten

Een goede dramales geven hoeft niet moeilijk te zijn.

Theaterlessen voor leerkrachten en docenten
Wilt u als basisschoolteam uw éigen theatrale en dramatische vaardigheden vergroten, stap dan in de Paarse Caravan! De theaterlessen zijn in te plannen als volledige studiedag, als lessentraject of in de vorm van een lessenserie voor leerkrachten en docenten.
Gabri Wijnakker gaat met alle liefde en plezier met je in gesprek voor een traject op maat waarin jij als docent of basisschoolteam tot grote theatrale hoogte zult komen!
Wil je weten hoe, wat, waar en wanneer? Mail naar info@paarsecaravan.nl.

Een goede dramales begint met de doelstellingen. De SLO-doelen zijn heel ruim, daar kunnen we alle kanten mee op.

Drama binnen het basisonderwijs: dramaspecifieke en persoonlijkheidsvormende doelstellingen

Het stimuleren van de doelstellingen ten aanzien van drama gebeurt door het regelmatig geven van dramales op een vakdidactisch verantwoorde manier. Dat houdt in dat je eisen stelt aan de wijze van spelen en hoe het spel is vormgegeven, en samen met de kinderen zoekt naar eventuele alternatieven die in een sociaal veilige sfeer worden uitgeprobeerd. Voorts moet je concrete aanwijzingen geven, die een kind voldoende richting bieden om zichzelf verder te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is het vakinhoudelijke praten over spelkeuzes en mogelijkheden binnen spel.

Om de doelstellingen te bevorderen dien je als leerkracht ook te zorgen voor vormgevingsmiddelen in de les. Wat betreft het leren tijdens de dramales moet je een open instelling stimuleren door de omgang met feedback te trainen. En ten slotte is het belangrijk dat je vakinhoudelijk kloppende nabesprekingen van presentaties houdt en theaterbezoek ook zorgvuldig voorbereidt en na bespreekt.

Aangaande het vak drama worden de volgende dramaspecifieke doelstellingen nagestreefd:

 • Inzicht ontwikkelen in de eigen spelkwaliteit en die van anderen;
 • Ontwikkelen van kwaliteiten wat betreft spreken en spelen voor publiek;
 • Inzicht ontwikkelen in de verschillende werkvormen en het hanteren daarvan;
 • Ontwikkelen  van publieksgerichtheid en gevoel voor toneelbeeld oftewel mise-en-scene;
 • Ontwikkelen van gevoel voor en inzicht in dramatische vormgeving;
 • Het leren beoordelen wat theatraal waardevol is en wat niet;
 • Inzicht ontwikkelen in een dramatische lijn (een verhaal of presentatie helder kunnen opbouwen en er een goede afronding aan geven);
 • Het leren kijken naar en op waarde schatten van theatervoorstellingen voor kinderen.

Met het oog op de persoonlijkheidsvorming van de leerlingen zijn de doelstellingen als volgt:

 • Het ontwikkelen van het vermogen tot samenwerking;
 • Het activeren van het vermogen tot inleving in anderen;
 • Het ontwikkelen van het vermogen om respect te hebben en te tonen ten opzichte van anderen;
 • Het stimuleren van fantasie en creativiteit;
 • Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, zoals flexibiliteit betreffende eigen standpunten en gevoelens, benevens het helder en verstaanbaar verwoorden van standpunten en gevoelens (mondelinge taalvaardigheid);
 • Het vergroten van het fysieke bewustzijn, ter stimulering van de motoriek en ter bevordering van een effectieve communicatie;
 • Het ontwikkelen van verbale en non-verbale uitdrukkingsmogelijkheden;
 • Het vergroten van de zelfstandigheid;
 • De bewustwording van eigen en andermans gedrag en handelen binnen een sociale omgeving, wat neerkomt op het verhogen van de emotionele intelligentie (het zogenoemde EQ of Emotioneel Quotiënt);
 • Conflicthantering;
 • Het verlagen van speldrempels, vergroten van zelfvertrouwen;
 • Het leren omgaan (geven en nemen) met feedback;
 • Het leren omgaan met eigen en andermans normen en waarden in een multiculturele samenleving;
 • Het vergroten van het concentratievermogen.

(Bron: ‘Kijk op spel’, Holger de Nooij, 2004)