Theaterworkshops

Gabri Wijnakker geeft theaterworkshops voor kinderen, jongeren en volwassenen. De workshops worden afgestemd op elke leeftijd.

Theaterworkshops voor het primair onderwijs
Kinderen leren snel skills ontwikkelen: hun dramatische vaardigheden en persoonlijkheidsvormende vaardigheden.
Deze vaardigheden zijn erop gericht het opgroeiende kind te laten functioneren in een sociale omgeving, oftewel: het leren omgaan met anderen.
De theaterworkshops van de Paarse Caravan zijn gericht op improvisatieoefeningen waarmee kinderen direct aan de slag kunnen.
Direct een positief resultaat:
1. Kinderen spelen meteen een scene.
2. Kinderen bewegen vrijer in school en vrije tijd.
3. Kinderen ervaren een hogere mate van zelfvertrouwen op alle plekken waar ze komen. Hun plaats in de wereld.

Drama in het primair onderwijs: vanuit de doelen van het SLO door middel van ervaringsgericht onderwijs richten wij ons op de ontwikkeling van het kind.